Кръстьо Йорданов

От:

Участие в групи:

  • Dracovallis
    - всички инструменти (2013-сега)
  • Metalwings
    - китара (2015-2019)
  • Gomoria
    - вокал, всички инструменти (2015)