Петър Писарски

От:София
Роден през 1961

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Следа, екс-Кратер (София)