Ангел Демирев

От:Стара Загора
Роден през 1987

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Point of view, Cinga Manga Funk, Shaka Zulu Orchestra, Romaneno Project, Angel Demirev Trio