Urban Breed

От:Швеция
Роден през 1970

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Tad Morose (Швеция), екс-Bloodbound (Швеция), екс-Pyramaze (Дания), екс-Dark Empire (САЩ), екс-Serious Black (Интернационал), екс-Trail of Murder (Швеция)