Чавдар Панев

От:София
Роден през 1954
Умира през 1997

Участие в групи:

Други групи:

    екс-Диск, екс-Кози Рок