V.A.

BG Oi Split

Сплит

Издател: Самиздат
Дата на излизане: 2002-00-00
Носител: MC
Каталожен No:

 1. Футболно насилие - БРАННИК
 2. Българино, събуди се - БРАННИК
 3. Смажи змията - БРАННИК
 4. Да живей България - БРАННИК
 5. Войни на Тангра - БРАННИК
 6. Бяла мощ - БРАННИК
 7. Официален дразнител - БРАННИК
 8. Добро и зло - БРАННИК
 9. Невидим враг - БРАННИК
 10. Бранник - БРАННИК
 11. Велика България - ГОРДОСТ
 12. Гордост - ГОРДОСТ
 13. Съдба - ГОРДОСТ
 14. Пионки - ГОРДОСТ
 15. Дефектите на расата - ГОРДОСТ
 16. Национален манифест - ГОРДОСТ
 17. Атрофия - ГОРДОСТ
 18. Няма да си трая - ГОРДОСТ
 19. Честност - ГОРДОСТ