V.A.

Sofia Hardcore 2013

Сплит

Издател: Самиздат
Дата на излизане: 2013-06-12
Носител: CD
Каталожен No:

  1. A Way To Go - LAST HOPE
  2. Break The Chains - LAST HOPE
  3. Stand Against - LAST HOPE
  4. До дъно - LAST HOPE + VENDETTA
  5. Моят Свят - VENDETTA
  6. Герои - VENDETTA